top of page

Foro PATRIMONIO E SOCIEDADE (Compostela, 19 - 21 abril 2021)

Rebeca Blanco Rotea coordina, xunto con Juan M. Monterroso, Carlos Nárdiz Ortiz, Teresa Nieto, Cristina Sánchez-Carretero e

Iago Seara Morales o Foro patrimonio e sociedade, que se celebrará no Consello da Cultura Galega entre o 19 e o 21 de abril de 2021.A nosa compañeira, Rebeca Blanco Rotea coordina, xunto con Juan M. Monterroso, Carlos Nárdiz Ortiz, Teresa Nieto, Cristina Sánchez-Carretero e

Iago Seara Morales o Foro patrimonio e sociedade, que se celebrará no Consello da Cultura Galega entre o 19 e o 21 de abril de 2021.


As mesas de traballo e os seus coordinadores/as son as seguintes:


- Mesa 1: Patrimonio, políticas públicas e normativa legal

Coordinación: Teresa Nieto Pérez e Cristina Sánchez-Carretero


- Mesa 2: Xestión patrimonial: conservación, protección e promoción-difusión do patrimonio cultural

Coordinación: Carlos Nárdiz Ortiz e Iago Seara Morales


- Mesa 3: Patrimonio, educación, formación e cidadanía

Coordinación: Rebeca Blanco-Rotea e Juan M. Monterroso Montero

16 visualizaciones0 comentarios
bottom of page