top of page

Curso Pro Illuminatura. Seminario de Historia da Miniatura


Curso Pro Illuminatura

Pro illuminatura é a expresión empregada polo miniaturista valenciano Sancho Gontier a finais do século XIV para referirse ao prezo que se lle debía pagar en concepto da decoración engadida a un manuscrito aviñonés preexistente e que quedara inacabado. É, por iso, tamén a expresión elexida para nomear este Seminario de Historia da Miniatura, que nace coa vocación de convertirse nun foro de discusión e intercambio de coñecementos sobre os manuscritos iluminados, preferentemente de orixe ibérica, e sobre os seus métodos de estudo, xestión, conservación e posta en valor.

Obxectivos

· Reflexionar sobre a importancia do patrimonio bibliográfico e da súa posta en valor.

· Fomentar o estudio dos manuscritos iluminados –medievais e modernos– de orixe peninsular.

· Favorecer o intercambio de coñecementos sobre a materia a través da presentación de traballos recentes e de proxectos de investigación en curso.

· Formar na metodoloxía de estudo deste obxecto histórico-artístico, que debe aunar as aportacións da Historia da Arte, a Historia, a Filoloxía e as Ciencias e Técnicas Historiográficas.

Destinatarios

· Graduados/as, Licenciados/as e Estudantes de Máster na área de Artes e Humanidades.

· Doutorandos/as na área de Artes e Humanidades, con especial interese para o Programa de Doutoramento en Estudos medievais e o “Programa de Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte*.

· Persoal docente e investigador en Historia da Arte, Historia, Filoloxía románica e clásica e Ciencias e Técnicas Historiográficas.

· Público interesado.

*O Seminario foi aprobado como actividade formativa polas Comisións Académicas do Programa de Doutoramento en Estudos Medievais e do Programa de Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte.

Datas e horario de celebración

· O Seminario constitúese como un ciclo de videoconferencias que terán lugar cada dous meses ao longo do curso académico 2016-2017 nas seguintes datas:

Martes, 18 de octubre de 2016, de 11,00 a 13,00 h.

Martes, 13 de diciembre de 2016, de 11,00 a 13,00 h.

Viernes, 10 de febrero de 2017, de 12,00 a 14,00 h.

Martes, 4 de abril de 2017, de 10,00 a 12,00 h.

Martes, 6 de junio de 2017, de 11,00 a 13,00 h.

· Cada unha destas cinco sesións terá unha duración de 2 horas, co que a duración total do Seminario será de 10 horas.

Lugar de celebración

Aula 13, Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela (Praza da Universidade, 1).

Programa

· Martes, 18 de octubre de 2016, de 11,00 a 13,00 h:

Josefina Planas (Universitat de Lleida), “Libros iluminados durante los siglos del gótico en Cataluña: centros de producción, promotores y miniaturistas”.

· Martes, 13 de diciembre de 2016, de 11,00 a 13,00 h:

Ana Hernández (Universidad Complutense de Madrid), “La miniatura plenomedieval hispana: creatividad y copia”.

· Viernes, 10 de febrero de 2017, de 12,00 a 14,00 h:

Ana Lemos e Catarina Fernandes Barreira (Instituto de Estudos Medievais - Universidade Nova de Lisboa), “A análise de pigmentos ao serviço da História da Arte”.

· Martes, 4 de abril de 2017, de 10,00 a 12,00 h:

Francesca Manzari (Università degli Studi di Roma La Sapienza), “La miniatura en Aviñón en la primera mitad del siglo XIV y sus relaciones con Italia”.

· Martes, 6 de junio de 2017, de 11,00 a 13,00 h:

Alicia Miguélez (Instituto de Estudos Medievais - Universidade Nova de Lisboa), “Los Beatos. Nuevas aportaciones”.

Inscrición

· A asistencia ao Seminario é gratuita ata completar o aforo.

· É obrigatorio inscribirse mediante o envío do FORMULARIO DE INSCRICIÓN ao enderezo: mercedes.lopez-mayan@usc.es

· Expedirase certificado de participación equivalente a 10 horas de formación.

Organiza

Mercedes López-Mayán

Departamento de Historia da Arte (USC)

Colaboran

· Grupo de investigación Síncrisis. Investigación en formas culturais (GI-1919)

· Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia

· Comisión Académica do Programa de Doutoramento en Estudos Medievais (USC)

· Comisión Académica do Programa de Doutoramento de Xeografía, Historia e Historia da Arte (USC)

195 visualizaciones0 comentarios
bottom of page