INSCRICIÓNS AO CONGRESO

INSCRICIÓN PARA ASISTIR OU PARTICIPAR
A determinar
Consello da Cultura Galega,Pazo de Raxoi
A determinar
Consello da Cultura Galega,Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Os asistentes ao congreso poderán inscribirse aquí. Os doutorandos que desexen presentar unha comunicación deberán inscribirse aquí, enchendo os apartados adicionais corresponentes e subindo un arquivo cun resumo de 300 palabras aproximadamente.
Compartir