top of page

International Mediterranean Survey Workshop (3rd-4th of November, 2017)


[ ENG ]

Our colleague José M. Costa-García will present a paper synthesising the preliminary results of the archaeological campaigns developed at the Roman military sites of Cueiru, El Xuegu la Bola, Outeiro de Arnás and A Penaparda during the forthcoming International Mediterranean Survey Workshop, to take place at the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium). This presentation, named “Following the Roman Army’s footsteps in NW Iberia”, will be part of the session called “Reports on ongoing and Planned Survey Research”, and it is also signed by other members of the RomanArmy research collective: David González Álvarez (Incipit, CSIC), Valentín Álvarez Martínez (Independent Researcher), Rebeca Blanco-Rotea (University of Santiago de Compostela), João Fonte (Incipit, CSIC) and Andrés Menéndez Blanco (University of Oviedo).

You can check the programme here.

[ GAL ]

O noso colega José M. Costa-García presentará un traballo sintetizando os resultados preliminaries das intervencións arqueolóxicas desenvolvidas nos asentamentos militares romanos de Cueiru, El Xuegu la Bola, Outeiro de Arnás e A Penaparda durante o próximo International Mediterranean Survey Workshop, que se celebrará na Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina, Bélxica). Esta presentación, titulada “Following the Roman Army’s footsteps in NW Iberia”, será parte da sesión “Reports on ongoing and Planned Survey Research”, e está así mesmo asinada por outros membros do colectivo de investigación RomanArmy: David González Álvarez (Incipit, CSIC), Valentín Álvarez Martínez (Investigador Independiente), Rebeca Blanco-Rotea (Universidade de Santiago de Compostela), João Fonte (Incipit, CSIC) y Andrés Menéndez Blanco (Universidade de Oviedo).

Podes atopar o programa deste interesante seminario en este enlace.

[ CAS ]

Nuestro colega José M. Costa-García presentará un trabajo sintetizando los resultados preliminaries de las intervencións arqueológicas desarrolladas en los asentamientos militares romanos de Cueiru, El Xuegu la Bola, Outeiro de Arnás y A Penaparda durante el próximo International Mediterranean Survey Workshop, que se celebrará en la Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina, Bélxica). Esta presentación, titulada “Following the Roman Army’s footsteps in NW Iberia”, será parte de la session “Reports on ongoing and Planned Survey Research”, y está asimmismo firmada por otros miembros del colectivo de investigación RomanArmy: David González Álvarez (Incipit, CSIC), Valentín Álvarez Martínez (Investigador Independiente), Rebeca Blanco-Rotea (Universidade de Santiago de Compostela), João Fonte (Incipit, CSIC) y Andrés Menéndez Blanco (Universidad de Oviedo).

Podes encontrar el programa de este interesante seminario en este enlace.

49 visualizaciones0 comentarios
bottom of page